Wil je succesvol ondernemen? Soft skills zijn het antwoord.

Blog
Els huysman |
22/12/2021

Een succesvolle ondernemende student word je niet door alleen de juiste technische vaardigheden of ‘hard skills’ toe te passen. Uiteraard zijn tools rond businessmodellen, richtlijnen voor een goed businessplan of de theoretische fundamenten van ondernemerschap nodig. Maar enkel op deze skills focussen is niet voldoende. Het zijn de soft skills die het verschil maken.

Er bestaat geen eenduidige definitie van soft skills. Qua terminologie worden er zelfs heel wat alternatieve Engelstalige termen gebruikt zoals onder andere people skills, employability skills, 21th century skills, of human skills. Welke definiëring of terminologie ook gebruikt wordt, een aantal gemeenschappelijke elementen komen steeds terug. Bijvoorbeeld dat soft skills meer te maken hebben met wie we zijn dan wat we weten. Dat soft skills gericht zijn op zowel intra – als interpersoonlijke aspecten, een verzameling van persoonlijke en sociale vaardigheden Het is dus een combinatie van skills die je zowel ontwikkelt in functie van jezelf alsook in functie van anderen. Voorbeelden zijn: communicatie, creativiteit, mindset, attitude en teamwerking

Bovendien zijn soft skills perfect complementair aan de hard skills omdat ze er voor zorgen dat je de technische bagage die je bezit meer effectief kan inzetten 

Laten we even een voorbeeld geven om dit te duiden. Je kan als financieel directeur alle technische expertise in huis hebben, maar als je je ideeën niet overtuigend kan overbrengen, niet kan samenwerken met anderen of met een ondernemende mindset en houding situaties niet kan benaderen, sta je nergens. Kortom, je moet een synergie creëren tussen deze twee skillsets om optimaal te functioneren. 
Whatever it is, the way you tell your story online can make all the difference.

In de praktijk zien we dat het niet altijd makkelijk is om zelf aan de slag te gaan om je soft skills aan te scherpen. Soft skills zijn moeilijk meetbaar en in de omgang met anderen worden we er niet altijd op de juiste manier over aangesproken. Hierdoor zien we vaak relaties stuk gaan. Goed nieuws! Want vanaf nu kan je zelf aan de slag met de 5 belangrijkste soft skills om jezelf én je onderneming een versnelling hoger te laten schakelen. Het boek “Soft skills in ondernemerschap” is je houvast om je soft skills te verbeteren en niet allen jezelf, maar ook je onderneming een versnelling hoger te laten schakelen.

Het boek is niet alleen academisch onderbouwd boek, het geeft ook tal van tips en tricks mee waarmee je dadelijk aan de slag kan. Geen pure theorie dus, maar ook toepassingen. Aangevuld met getuigenissen van verschillende ondernemers die de soft skill vanuit de praktijk beschrijven. 

Hoe gebruik je dit boek? Dit boek is geen traditioneel leesboek dat je van begin tot einde moet lezen. Kies je er toch voor om dit te doen? Wel dan heb je met een helikoptervisie al eens kunnen proeven van de brede waaier aan soft skills. Maar hiermee ga je weinig vooruitgang boeken qua persoonlijke ontwikkeling. Gedrag verander je namelijk niet door dit boek één keer te lezen, wel door met de inhoud ervan aan de slag te gaan. Opnieuw. En opnieuw, en opnieuw… Ga dus naar het volgende hoofdstuk als je zeker bent dat je het vorige voldoende onder de knie hebt en je je zeker genoeg voelt. Grijp terug naar de hoofdstukken die extra aandacht vragen.

Meer info: www.softskillsforlife.com

Els huysman Een passie voor ondernemerschap dat krijg je soms toegediend via de moedermelk. Zo is het toch bij Els verlopen. Het was dus logisch dat ze 9j lang bij UNIZO Limburg starters- en KMO’s begeleid heeft. Sinds 2015 zet ze haar schouders onder StudentStartUP UHasselt, met als doel om studenten ondernemender te maken. Voor de persoonlijke begeleiding van studenten en alumni bij de opstart van een eigen zaak, zet ze graag haar uitgebreide netwerk van experten en ondernemers in gang voor jou.