Privacybeleid


Privacy instellingen

De projectpartners van Pitch Please Hasselt (Stad Hasselt, UHasselt en PXL) respecteren de privacy bij het verwerken van (persoons)gegevens m.b.t. het gebruik van haar internet(sub)websites. Op de (sub)websites van Pitch Please Hasselt kunnen persoonsgegevens verzameld worden. Deze worden verzameld en behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

 

1. Doel van de werking

De projectpartners van Pitch Please Hasselt (Stad Hasselt, UHasselt en PXL) verwerken uw gegevens voor volgende doeleinden:

  • om de door u gevraagde informatie te verstrekken en/of om de door u gewenste dienstverlening te realiseren en u hierover te informeren.
  • om u op de hoogte te houden van andere producten en/of diensten en/of activiteiten van de projectpartners van Pitch Please Hasselt (Stad Hasselt, UHasselt en PXL)

De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de hierboven beoogde doelstellingen. Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u de projectpartners van Pitch Please Hasselt (Stad Hasselt, UHasselt en PXL) uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven beoogde doeleinden. Behoudens wettelijk voorgeschreven of ingeval u de toestemming gaf, worden uw persoonsgegevens niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.

2. Uw rechten

U kan er van uitgaan dat de projectpartners van Pitch Please Hasselt (Stad Hasselt, UHasselt en PXL) de persoonsgegevens steeds ‘eerlijk en rechtmatig’ verwerken. Dit wil zeggen dat de gegevens enkel voor de bovenstaande uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verwerkt worden. De projectpartners van Pitch Please Hasselt (Stad Hasselt, UHasselt en PXL) garanderen dan ook dat de gegevensverwerking steeds toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is. In ieder geval heeft u steeds volgende rechten:

  • U heeft steeds toegang tot uw geregistreerde persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren.
  • U heeft de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren en/of gegevens te laten verwijderen. Hiertoe kunt u contact opnemen met de webmaster.

3. Wijzigingen en contact

Indien u nog vragen heeft over de Privacy Policy van Pitch Please dan kunt u een e-mail sturen naar de webmaster. Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Het is dan ook aan de gebruiker om op regelmatige basis kennis te nemen van dit document.

Schrijf je in voor

onze nieuwsbrief

gebruiksvoorwaarden
Gelieve akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden
Inschrijven
Bedankt! Vanaf nu blijf je op de hoogte van alle Pitch Please events zoals uitdagende challenges, inspirerende praatcafé's, awardshows en andere creatieve gebeurtenissen.