Gebruiksvoorwaarden


De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Auteursrecht

Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om de info, via deze website bekomen, op om het even welke manier, te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren.

Alle teksten en illustraties op deze website evenals de lay-out en de functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle intellectuele rechten met betrekking tot deze site behoren toe aan de Stad Hasselt. Afdrukken van teksten en illustraties is toegestaan voor privé-gebruik, verspreiding ervan kan enkel na toestemming van de projectverantwoordelijke van Pitch Please Hasselt, zijnde stad Hasselt. Citeren is toegestaan op voorwaarde dat er steeds verwezen wordt naar de authentieke bron. Reproduceren is toegestaan op voorwaarde dat er steeds verwezen wordt naar de authentieke bron, tenzij voor commerciële doeleinden, in welk geval reproductie, zelfs met bronvermelding, niet toegestaan is.

Aansprakelijkheid en Intellectuele eigendom en gebruik van informatie

De projectpartners van Pitch Please Hasselt (Stad Hasselt, UHasselt en Hogeschool PXL) zijn niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website. De inhoud van deze webpagina is afkomstig van de eventueel onderaan vermelde auteur en/of organisatie en verbindt niet noodzakelijk de partners van Pitch Please Hasselt (stad Hasselt, UHasselt en Hogeschool PXL). De gegevens op deze website zijn zo zorgvuldig en volledig mogelijk opgesteld. Ondanks alle inspanningen kunnen de projectpartners van Pitch Please (stad Hasselt, UHasselt en Hogeschool PXL) niet garanderen dat de informatie op deze website ten alle tijde actueel, juist, volledig of bijgewerkt is. De projectpartners van Pitch Please (stad Hasselt, UHasselt en Hogeschool PXL) kunnen waar dit nodig is, eenzijdig informatie aanpassen en updaten. De projectpartners van Pitch Please Hasselt (Stad Hasselt, UHasselt en Hogeschool PXL) zijn niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt. De verwijzing ernaar impliceert ook niet dat de projectpartners van Pitch Please Hasselt (Stad Hasselt, UHasselt en Hogeschool PXL) alle informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren.

De projectpartners van Pitch Please Hasselt (Stad Hasselt, UHasselt en Hogeschool PXL) dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inbreuken of informaticafraudes waaraan derden zich schuldig maken, in geval van een informaticavirus of alle andere gevallen van overmacht. De projectpartners van Pitch Please Hasselt (Stad Hasselt, UHasselt en Hogeschool PXL) zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

De toegang tot en het gebruik van deze website vallen onder het Belgisch recht. Bij geschillen met betrekking tot de website Pitch Please Hasselt zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg bevoegd.

Schrijf je in voor

onze nieuwsbrief

gebruiksvoorwaarden
Gelieve akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden
Inschrijven
Bedankt! Vanaf nu blijf je op de hoogte van alle Pitch Please events zoals uitdagende challenges, inspirerende praatcafé's, awardshows en andere creatieve gebeurtenissen.